מ.מ.ש חשמל בע"מ | קטלוג מוצרים 2021

3 3 נעלי כבל www.m-m-s.co. i l info@m-m-s.co. i l 41060000 41060005 41060007 41060010 41060015 41060017 41060020 41060025 41060027 41060030 41060035 41060037 ₪ 0.76 ₪ 0.76 ₪ 0.76 ₪ 0.76 ₪ 0.76 ₪ 0.76 ₪ 0.76 ₪ 0.76 ₪ 0.76 ₪ 0.76 ₪ 0.76 ₪ 0.76 מ"מ 4 מ"מ חור 1.5 נ.כ.לחץ מ"מ 5 מ"מ חור 1.5 נ.כ.לחץ מ"מ 6 מ"מ חור 1.5 נ.כ.לחץ מ"מ 4 מ"מ חור 2.5 נ.כ.לחץ מ"מ 5 מ"מ חור 2.5 נ.כ.לחץ מ"מ 6 מ"מ חור 2.5 נ.כ.לחץ מ"מ 5 מ"מ חור 4 נ.כ.לחץ מ"מ 6 מ"מ חור 4 נ.כ.לחץ מ"מ 8 מ"מ חור 4 נ.כ.לחץ מ"מ 5 מ"מ חור 6 נ.כ.לחץ מ"מ 6 מ"מ חור 6 נ.כ.לחץ מ"מ 8 מ"מ חור 6 נ.כ.לחץ 41060040 41060045 41060050 41060055 41060060 41060065 41060070 41060075 41060080 41060085 41060090 41060095 41060100 41060103 41060105 41060110 41060113 41060115 41060120 41060123 41060125 ₪ 0.77 ₪ 0.77 ₪ 1.26 ₪ 1.15 ₪ 1.15 ₪ 1.68 ₪ 1.69 ₪ 1.69 ₪ 1.75 ₪ 2.48 ₪ 2.48 ₪ 2.65 ₪ 2.65 ₪ 4.42 ₪ 4.42 ₪ 4.42 ₪ 7.08 ₪ 7.08 ₪ 7.08 ₪ 10.63 ₪ 10.63 מ"מ 6 מ"מ חור 10 נ.כ.לחץ מ"מ 8 מ"מ חור 10 נ.כ.לחץ מ"מ 10 מ"מ חור 10 נ.כ.לחץ מ"מ 6 מ"מ חור 16 נ.כ.לחץ מ"מ 8 מ"מ חור 16 נ.כ.לחץ מ"מ 10 מ"מ חור 16 נ.כ.לחץ מ"מ 6 מ"מ חור 25 נ.כ.לחץ מ"מ 8 מ"מ חור 25 נ.כ.לחץ מ"מ 10 מ"מ חור 25 נ.כ.לחץ מ"מ 6 מ"מ חור 35 נ.כ.לחץ מ"מ 8 מ"מ חור 35 נ.כ.לחץ מ"מ 10 מ"מ חור 35 נ.כ.לחץ מ"מ 12 מ"מ חור 35 נ.כ.לחץ מ"מ * 8 מ"מ חור 50 נ.כ.לחץ מ"מ 10 מ"מ חור 50 נ.כ.לחץ מ"מ 12 מ"מ חור 50 נ.כ.לחץ מ"מ * 8 מ"מ חור 70 נ.כ.לחץ מ"מ 10 מ"מ חור 70 נ.כ.לחץ מ"מ 12 מ"מ חור 70 נ.כ.לחץ מ"מ 8 מ"מ חור 95 נ.כ.לחץ מ"מ 10 מ"מ חור 95 נ.כ.לחץ פריט קוד פריט תאור פריט מחיר יחידה נעלי כבל www.m-m-s.co. i l info@m-m-s.co. i l 3 3 אור פריט מחיר יחידה ₪ 12.50 ₪ 13.50 ₪ 14.50 ₪ 19.50 ₪ 23.10 ₪ 43.45 ₪ 43.45 EBT2.5 (4) 2.5 הדק הארקה EBT4 (6) 4 הדק הא קה ET6 (10) 6 הדק הארקה ET10 (16) 10 הדק הארקה ET16 (25) 16 הדק הארקה ET35 (50) 35 הדק הארקה ET50 (70) 50 הדק הארקה ₪ 1.10 ₪ 1.10 ₪ 1.10 ₪ 1.10 ₪ 1.79 ₪ 1.79 ₪ 1.79 ₪ 1.79 ₪ 1.79 ₪ 2.48 ₪ 2.48 ₪ 2.48 ₪ 1.93 ₪ 1.93 ₪ 1.93 ₪ 9.50 ₪ 7.80 ₪ 4.50 ₪ 1.50 ₪ 1.50 ₪ 2.25 ₪ 2.25 חדש KPXN-G אפור KUT N- פן ל חדש KPXN-B כחול KUT N- פן ל חדש KPXN-R אדום KUT N- פן ל חדש KPXN-BL שחור KUT N- פן ל KPY-G אפור KUT 16- פן ל KPY-B כחול KUT 16- פן ל KPY-R אדום KUT 16- פן ל KPY-BL שחור KUT 16- פן ל KPY-GR ירוק KUT 16- פן ל KPT-G אפור KUT 25- פן ל KPT-B כחול KUT 25- פן ל KPT-GR ירוק KUT 25- פן ל KULTD 4- ל KPSD4 פן KULTD 10- ל KPSD פן KUDDN - ל KPDDN פן DU3D4 4- ל DP3D פן DUSD4 4- ל DPSD פן PHOENIX SCUN 35 עצור למסילה EW 35 מקט JXB עצור למסי SCKN 35 עצור למסילה מהיר ללא ברגים SCKN 35 עצוב למסילה מהיר ללא ברגים DCKN 35 עצור למסילה

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=