מ.מ.ש חשמל בע"מ | קטלוג מוצרים 2021

www.m-m-s.co. i l info@m-m-s.co. i l 2 5 פריט קוד פריט תאור פריט מחיר יחידה 41032009 41032050 41032060 41032070 41032072 ₪ 5.60 ₪ 2.50 ₪ 2.50 ₪ 0.275 ₪ 0.25 גבוה SCUDD 35 מעצור למסילה SCKNMLH סימון קבוצה SCUNMLH סימון קבוצה MALKUTN מתאם סימניות ווילנד MALKUT מתאם סימניות ווילנד 41032105 41032114 41032115 41032116 41032117 41032120 41032130 41032140 41032150 41032165 41032167 41032170 41032171 41032172 41032180 41032182 41032184 41032186 41032192 41032194 41032196 41032200 41032210 ₪ 12.38 ₪ 13.75 ₪ 13.75 ₪ 13.75 ₪ 13.75 ₪ 20.63 ₪ 21.45 ₪ 23.65 ₪ 23.65 ₪ 47.30 ₪ 47.30 ₪ 12.38 ₪ 12.38 ₪ 12.38 ₪ 1.25 ₪ 1.25 ₪ 1.25 ₪ 1.25 ₪ 2.10 ₪ 24.75 ₪ 24.75 ₪ 24.75 ₪ 24.75 חדש CCLM2.5N KUT 2.5- גשור מוברג עלי ל חדש CCLA4N KUT- ברגים מוברג עלי ל 10 גשור חדש CCLA4N KUT- ברגים מוברג עלי ל 2 גשור חדש CCLA4N KUT- ברגים מוברג עלי ל 3 גשור חדש CCLA4N KUT- ברגים מוברג עלי ל 4 גשור CCLA6 KUT 6- גשור מוברג עלי ל CCLA10 KUT 10- גשור מוברג עלי ל CCLA16 KUT 16- גשור מוברג עלי ל CCLA25 KUT 25- גשור מוברג עלי ל KUT 35 למהדק CCLA35K ברגים מוברג עליון 10 גשור KUT 50 למהדק CCLA50K ברגים מוברג עליון 2 גשור CCLADDN KUDDN- גשור מוברג עלי ל CCLADDN KUDDN- גשור מוברג עלי מבודד ל CCLATD CU3D/DUSD- גשור מוברג על ל KUT 4 למהדק RDL 2.5 גשר זוגי מתנתק KUT 6 למהדק RDL 6 גשר זוגי מתנתק KUT 10 למהדק RDL 10 גשר זוגי מתנתק KUT 16 למהדק RDL 16 גשר זוגי מתנתק LSR 10-16 מ"מ 10,16,25 בורג למגשר למהדק SLCM2.5-10WDU3D/DUSD - גשר החדרה צידי ל UFSL-10WKUDF- גשר החדרה צידי ל SLC2.5 KUT 4- גשר החדרה צידי ל SLC6 KUT 6- גשר החדרה צידי ל גישורים www.m-m-s.co. i l info@m-m-s.co. i l 2 5

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=