מ.מ.ש חשמל בע"מ | קטלוג מוצרים 2021

קוד פריט תאור פריט מחיר יחידה צינורות מתכווצים ומפצלות מפצלות לכבלים )כפפות( צינורות מתכווצים סט מופות מתכווצות 41002004 41002020 41002030 41002034 41002040 41002050 41002060 41002070 41002080 41002085 41002090 ₪ 20.50 ₪ 23.25 ₪ 30.50 ₪ 36.00 ₪ 39.50 ₪ 44.00 ₪ 84.00 ₪ 106.50 ₪ 171.00 ₪ 206.00 ₪ 242.00 +++ מטר 1 מ"מ אורך 10-3 צינור מתכווץ +++ מטר 1 מ"מ אורך 12-4 צינור מתכווץ +++ מטר 1 מ"מ אורך 19-6 צינור מתכווץ +++ מטר 1 מ"מ אורך 27-8 צינור מתכווץ +++ מטר 1 מ"מ אורך 35-12 צינור מתכווץ +++ מטר 1 מ"מ אורך 40-16 צינור מתכווץ +++ מטר 1 מ"מ אורך 50-17 צינור מתכווץ +++ מטר 1 מ"מ אורך 70-25 צינור מתכווץ +++ מטר 1 מ"מ אורך 90-28 צינור מתכווץ +++ מטר 1 מ"מ אורך 100-32 צינור מתכווץ +++ מטר 1 מ"מ אורך 120-38 צינור מתכווץ 41091000 41091001 41091002 41091004 41091006 ₪ 20.00 ₪ 30.00 ₪ 20.00 ₪ 20.00 ₪ 30.00 ממ"ר 4-35 חוטים 4- מפצלת מתכווצת בחום ל ממ"ר 4-35 חוטים 5- מפצלת מתכווצת בחום ל 5X10 חוטים לכבל 5- מפצלת גומי ל 5X16 חוטים לכבל 5- מפצלת גומי ל 5X25 חוטים לכבל 5- מפצלת גומי ל 41001000 41001005 41001010 41001020 41001025 41001030 41001040 41001045 41001050 ₪ 36.00 ₪ 36.00 ₪ 48.00 ₪ 76.00 ₪ 99.00 ₪ 122.00 ₪ 196.00 ₪ 390.00 ₪ 487.00 5X1.5 - 5X2.5 מופה מתכווצת לכבל 5X1.5 - 5X6 מופה מתכווצת לכבל 5X1.5 - 5X16 מופה מתכווצת לכבל 5X16 - 5X25 מופה מתכווצת לכבל 5X25 - 5X2.5 מופה מתכווצת לכבל 5X35 - 5X70 מופה מתכווצת לכבל 4X95 - 4X120 מופה מתכווצת לכבל 4X120 - 4X250 מופה מתכווצת לכבל 4X150 - 4X300 מופה מתכווצת לכבל צינורות ומפצלות www.m-m-s.co. i l info@m-m-s.co. i l 2 1

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=